Kontakt

PROFILTER Sp z o.o.
ul. Harcerska 30
05-820 Piastów, k. Warszawy
woj. mazowieckie
skr. poczt. 54
tel.: +48 22 753 69 08
fax: +48 22 723 52 17
email: profilter@profilter.pl

NIP: 5342181160
REGON: 017391800

KRS: 0000071966
Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy KRS

Numer BDO: 000325391

Kapitał zakładowy: 2 200 000 zł (wniesiony w całości)

Rachunek bankowy:

ING Bank Śląski
13 1050 1025 1000 0090 8068 5507

Bank PEKAO S.A. O/Piastów
09 1240 6407 1111 0000 5099 1736

Profilter.pl zapisuje pliki cookie na Twoim komputerze. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Zgadzam się