Sita obrotowe PROFILTER

Opis konstrukcji

Nowa generacja sit obrotowych PROFILTER jest rezultatem wieloletnich doświadczeń w dziedzinie oczyszczania wody na ujęciach powierzchniowych dla miast oraz dużych zakładów przemysłowych, np. elektrowni i elektrociepłowni, zakładów chemicznych i innych. Pierwsze próby zastosowania gumowych pasów napędowych w miejsce łańcuchów stalowych to lata 90. XX w. Gruntowna analiza problemów technicznych występujących w procesie eksploatacji wcześniejszych rozwiązań doprowadziła do konstrukcji sita o wielokrotnie dłuższym czasie niezawodnej pracy (trwałość pasów gumowych nawet do 20 lat), łatwego w technicznym utrzymaniu i zapewniającego wysoką jakość oczyszczania wody.

Technologia wykonania sit PROFILTER umożliwia ich stosowanie w środowisku chemicznie agresywnym bez negatywnych skutków na trwałość, co sprawia, że koszty eksploatacji są wielokrotnie niższe. Takie właściwości sit PROFILTER mogły zostać osiągnięte dzięki oryginalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, które pozwoliły na wyeliminowanie istotnych wad tradycyjnych konstrukcji tzw. sit ramowych i związanych z tym uciążliwości w ich eksploatacji. Sposób montażu tych urządzeń jest dostosowany zarówno do instalacji na nowych obiektach, jak i do modernizacji istniejących systemów oczyszczania – przez wymianę starych sit na nowe.

Sito obrotowe otrzymało Złoty Medal MTP na targach POLEKO 2003 – za wysoką jakość, nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne i technologiczne.

Przykładowy schemat pracy

Pobierz schemat jako .pdf:
Schemat SO1
Schemat SO2
Schemat SO3

Budowa i zasada działania

Podstawowa zasada działania sita PROFILTER jest taka sama jak w tradycyjnych sitach obrotowych – zachowano dotychczas spotykane schematy przepływu w tego typu sitach: z przepływem wody od wnętrza sita na zewnątrz, z zewnątrz do wnętrza lub z przepływem na wskroś (zobacz schemat pracy, który pokazuje pierwszy ze sposobów instalacji). O zaletach sit PROFILTER decydują zasadniczo nowe rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych elementów składowych. Preferujemy przepływ wody surowej do wnętrza sita ze względu na skuteczniejsze usuwanie zanieczyszczeń i tym samym zabezpieczenie komory przed zaleganiem rumowiska pod sitem.

Zespół czyszczący

Istotą rozwiązania konstrukcyjnego sita PROFILTER jest wyeliminowanie przegubowo łączonych sekcji ramowych siatki czyszczącej i zastąpienie ich siatką w postaci „taśmy bez końca” rozpiętej między gumowymi zębatymi pasami napędowymi zbrojonymi stalowymi linami. Odstęp między pasami jest ustalony przez poziome belki usztywniające wykonane z kształtowników, zamocowane na zewnątrz siatki. Od środka sita do poziomych belek usztywniających przymocowane są „półki” unoszące zanieczyszczenia podczas ruchu wznoszącego siatki. Tak zbudowany zespół czyszczący jest zawieszony pasami nośnymi na kołach zębatych zespołu napędowego i zanurzony dolną częścią w komorze czerpnej. Gumowe pasy zębate mają od strony wewnętrznej zęby wytłoczone w procesie wulkanizacji, które służą do przeniesienia napędu z kół zębatych wału napędowego na siatkę filtracyjną.

Zespół czyszczący sita PROFILTER jest wykonany z wielokrotnie mniejszym zużyciem stali, przy zachowaniu bardzo korzystnych relacji cen, trwałości, kosztów eksploatacji i powierzchni filtracji w porównaniu do innych konstrukcji sit. Niewielki udział stali w konstrukcji sita pozwolił na zastosowanie droższej stali kwasoodpornej do wykonania wszystkich elementów ruchomych mających kontakt z wodą. Dzięki temu praktycznie wyeliminowano niszczenie tych elementów spowodowane korozją i osiągnięto możliwości stosowania sita w środowisku agresywnym chemicznie, np. w wodzie morskiej. Jednocześnie wyeliminowanie połączeń przegubowych radykalnie rozwiązało problem zużywania się części trących, przyśpieszonego wskutek obecności piasku i innych twardych cząstek rumowiska wleczonego w wodzie. W efekcie sita PROFILTER wykazują znakomitą trwałość, wielokrotnie większą w porównaniu z tradycyjnymi sitami ramowymi, i wyjątkowo niskie koszty eksploatacji.

W przypadku zastosowań w warunkach szczególnie agresywnych chemicznie oferujemy siatki z tytanu.

Szczelność

Właściwością, która zasadniczo odróżnia sito PROFILTER od innych konstrukcji, jest doskonała szczelność, nie ulegająca degradacji w procesie długiej eksploatacji. Tę niezwykle istotną cechę osiągnięto przez oryginalny sposób prowadzenia zespołu czyszczącego w komorze czerpnej oraz system elastycznych uszczelnień między prowadnicami i ścianą komory oraz między pasami napędowymi i prowadnicami. Szczególnie ważne jest skuteczne uszczelnienie między prowadnicą i ruchomym pasem napędowym.

Od 2014 roku PROFILTER stosuje pasy napędowe ze specjalną elastyczną uszczelką (wymienną) przy krawędzi pasa na całej jego długości. Wstępnie napięta uszczelka, dzięki swojemu kształtowi i pod naporem napływającej wody, jest dociskana do prowadnicy i szczelnie zakrywa szczelinę między pasem a prowadnicą. Taka konstrukcja pasa zapewnia znakomitą szczelność sita, także na łukach prowadnic przy dnie komory, gdyż razem z pasem napędowym uszczelka samoczynnie dopasowuje się do krzywizny łuku prowadnicy i szczelnie do niej przylega.

Skuteczne uszczelnienie utrudnia przedostawanie się piasku i innych twardych drobin do przestrzeni między prowadnicą i pasem napędowym, co zapobiega ich wzajemnemu wycieraniu. W przypadku uszkodzenia uszczelki pasa może ona być łatwo naprawiona lub wymieniona po zatrzymaniu sita w takiej pozycji, aby jej uszkodzony odcinek znajdował się nad powierzchnią wody – bez konieczności opróżniania komory sita lub utrudnionej naprawy pod wodą.

Samooczyszczanie

Jakość oczyszczania wody i trwałość każdego sita obrotowego zależą w decydującym stopniu od utrzymania czystości samego sita, tzn. efektywności usuwania zanieczyszczeń z siatki. Zanieczyszczenia sukcesywnie gromadzące się, zwłaszcza przy wyłączonym ruchu sita, mają tendencję do zatykania siatki. Zanieczyszczenia na siatce powodują narastanie różnicy poziomów wody przed i za siatką, zwiększony napór wody, zwiększone opory tarcia, odkształcenia, a w konsekwencji pogorszoną jakość czyszczenia, a także częste awarie oraz przyspieszone zużycie.

W sitach PROFILTER zastosowano skuteczny system samooczyszczania. Składa się na to kilka elementów jego konstrukcji. Wąskie „półki” od wewnętrznej strony zespołu czyszczącego pełnią rolę koszy zabierających i unoszących zanieczyszczenia, które opadają do rynny ściekowej, gdy półka osiąga szczytowe położenie. Resztki zanieczyszczeń przylegające do siatki są spłukiwane szerokimi i płaskimi strumieniami czystej wody do rynny ściekowej. Dysze kolektora spłukującego, szczególnie trudno dostępne w przypadku sit z napływem od zewnątrz do środka, mogą być łatwo czyszczone pokrętłem dostępnym na zewnątrz obudowy sita. Proces ten może być włączony w system układu automatycznego sterowania sitem. Elementy systemu samooczyszczania są włączane automatycznie wraz z włączaniem ruchu sita.

Automatyczne sterowanie

Kompleksowe rozwiązanie sit obrotowych PROFILTER zakłada maksymalne odciążenie obsługi w czynnościach związanych ze sterowaniem pracą tych urządzeń. W sitach stosuje się automatyczne sterowanie optymalizujące ich pracę w zależności od rzeczywistych potrzeb. System automatycznego sterowania obejmuje samoczynne włączanie ruchu sita i samooczyszczania przy wystąpieniu fali zanieczyszczeń i wzroście spiętrzenia wody. W celu sukcesywnego usuwania zanieczyszczeń, które nie mają charakteru napływu falowego i nie wywołują znaczącego wzrostu spiętrzenia, przewidziano automatyczne cykliczne włączanie pracy sita według zaprogramowanego algorytmu.

Galeria

Profilter.pl zapisuje pliki cookie na Twoim komputerze. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Zgadzam się